Mateřská škola podporující zdraví2 důležité principy celého programuZákladní podmínkyDalší podmínkyPracujeme s projektyUmožňujemeV práci uplatňujemeCo ještě?

 


Mateřská škola podporující zdraví

projekt zdravá mateřská škola

 

Pracujeme podle tohoto českého programu. Program je komplexní, vychází z analýzy podmínek, které po splnění kriterií podporují výchovně vzdělávací práci. S projektem jsme byli jako 100. MŠ v ČR a třetí na okrese Blansko zařazeni do sítě MŠ podporujících zdraví.

 

SZÚ certifikátProces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální jedná se tedy o holistické (celostní) pojetí zdraví. Z této myšlenky vychází také práce naší školy. Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji a nejsnáze se vytvářejí.

 

2 důležité principy celého programu

 • respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • rozvíjení komunikace a spolupráce

 

Základní podmínky

 • Partnerské vztahy s rodinou
 • Věkově smíšené třídy
 • Učitelka podporující zdraví
 • Spolupráce se základní školou
 • Začlenění MŠ do života obce
 • Podnětné věcné prostředí

 

Další podmínky

 • Spontánní hra
 • Smíšené třídy
 • Zdravá výživa
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Tělesná pohoda a pohyb
 • Participativní a týmové řízení

 

Pracujeme s projekty

 • My nekouříme ani pasivně - KHS Brno
 • Dětství bez úrazů - Akademos Praha
 • Zdravé zuby - Dr. Pollak

 

Umožňujeme

 • volný vstup do tříd
 • uvolněný režim ve prospěch hry
 • volba délky odpoledního odpočinku podle potřeb dětí
 • degustace stravy

 

V práci uplatňujeme

 • postupnou adaptaci na MŠ
 • individuální přístup, plány pro děti
 • postupnou přesnídávku, svačinku
 • pitný režim – po celou dobu pobytu
 • zařazujeme prodloužený pobyt venku
 • volbu velikosti porce
 • dělený spánek
 • hovorové hodiny pro rodiče
 • kooperativní komunikaci a učení
 • prožitkové učení
 • umožňujeme výběr
 • pracujeme s pravidly
 • hierarchii potřeb podel Maslowa / 1970 /
 • nesoutěžíme

 

Co ještě?

 • Spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou přímo v mateřské škole
 • Hovorové hodiny
 • Práce na PC – ve třídách
 • Edukativně stimulační skupiny - příprava na ZŠ
 • Testy školní zralosti
 • Školní časopis Vitamínek
 • Veselé středy
 • Čištění zoubků, prevenci zubního kazu
 • Oslavy svátků a narozenin
 • Umístění dětí s přihlédnutím k přání rodičů, sourozence do jedné třídy
Joomla Template by Joomla51.com