Název projektu: 2MŠ VELKÉ OPATOVICE - DIGITALIZUJEME ŠKOLU (č. 174)

 pdf


Název projektu: MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice

 pdf


Název projektu: 2. MŠ VELKÉ OPATOVICE 002

 pdf


 

Název projektu: 2. MŠ VELKÉ OPATOVICE 80

 pdf

 

 

Název projektu: Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená!
Registrační číslo: KPF-02-032 
Rakousko - Česká republika, Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Cílem projektu je vytvořit komplexní výukový materiál, který je věnován vzniku odpadů a celému jejich koloběhu ve společnosti. Speciální důraz je pak kladen na správné třídění a předcházení vzniku odpadů. Celým programem pro MŠ děti provází postavička ODPADlíčka, který třídí odpad a učí to i své kamarády. Program vede děti ke zvýšení citlivosti vůči životnímu prostředí, pokoře a úctě k přírodě. K rozšíření biologického a ekologického povědomí a k minimalizaci jejich ekologické stopy. Je aplikován ve vybraných MŠ. Následně bude uvolněn i pro jiné MŠ v ČR.

 

 

Název projektu:

2. MŠ Velké Opatovice 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006687
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 361 866 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.eu vlajka

 Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Nastavené šablony:msmt logotyp cz


Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 


Plakat

Projekt - plakat

Joomla Template by Joomla51.com