Platby za stravováníŠkolné (úplata)


Platby za stravování

  • denní poplatek za stravné je pro děti do 6 ti let - 37,- Kč
  • pro děti starší 6 ti let 41,- Kč
  • v platbách stravného je zahrnut celodenní pitný režim

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu - svolení k inkasu. Srážka je prováděna bezprostředně po ukončení měsíce.

Při nepřítomnosti dítěte je ve vlastním zájmu vhodné dítě do 7 hodin příslušného dne odhlásit. Můžete využít pevné linky i mobilního telefonu uvedených v kontaktech. Vzhledem k normování stravy na pozdější odhlášky nelze brát zřetel. První den nepřítomnosti lze neodhlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče v době podávání oběda 11.30 ve třídách. Rovněž přihlašování dětí po nemoci je do 7 hodin.

Školné (úplata)

Úplata za předškolní vzdělávání je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.43/2006 Sb., stanovena zřizovatelem pro školní rok 2024 - 2025 na 350,- Kč.

TRVALÝ PŘÍKAZ K 15. v měsíci OD ZÁŘÍ DO ČERVNA na č.ú naší školy 1362835309/0800 zadejte na částku 350,- Kč. DĚKUJEME!

 

 pdf    

 Měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve 2.mateřské škole Velké Opatovice, příspěvkové organizaci na školní rok 2024/2025.

Joomla Template by Joomla51.com